Ενόψει της επικείμενης έναρξης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων σας ενημερώνουμε ότι:

  • Οι Αθλητικές Μαθητικές Ταυτότητες, που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της προηγούμενης Υ.Α., είναι σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται επανέκδοση σύμφωνα με την παρ 9.2 της  υπ’ αρ. 190677/10-11-2016/Δ5 Υ.Α. Η συμπλήρωσή τους να γίνεται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή τους Διευθυντές των σχολείων με ευανάγνωστα γράμματα.
  • Σε περίπτωση που η ιατρική βεβαίωση επισυνάπτεται χωριστά, πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει ότι:

«Ο παραπάνω μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε σχολικούς αγώνες» και μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο και γενικής ιατρικής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του μαθητή/τριας.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7.5 της  υπ’ αρ. 190677/10-11-2016/Δ5 Υ.Α «κάθε σχολική μονάδα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα στους αγώνες Α’ φάσης, υποχρεούται να αποστέλλει στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους /ες θα γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα και στην κατάσταση συμμετοχής έχει ως εξής:

Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα[ 12 ]

Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι ( 20) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις[ 14 ]

Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο ( 22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [ 16]

Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις ( 24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [ 18]»

σπορ2

 

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου 2016. Σχολιάστε

Δήλωση συμμετοχής Λυκείων & ΕΠΑΛ στα Ομαδικά αθλήματα

σπορ2

Σχετ. : Υπ. αριθμ. 169577/12-10-2016  Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ

Η  αίτηση συμμετοχής στα ομαδικά αθλήματα για την Α΄ φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων για το σχ. έτος 2016-17 έχει αποσταλεί στα Λύκεια και ΕΠΑΛ και παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μέχρι Τετάρτη 19-10-2016 και ώρα 14.00 μμ στο email: fade@dide-anatol.att.sch.gr ή στο φαξ 2103576089, προκειμένου να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.

Καμία άλλη συμμετοχή μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου 2016. Σχολιάστε

Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΥΠΠΕΘ

1.α)Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές/τριες,που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.».

 

Αυτή η καταχώρηση δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου 2016. Σχολιάστε