σύντομη ενημέρωση για ERASMUS+
(επιμέλεια νίκος γκόβας / didanpep@sch.gr / 2103576046)

ΠΡΟΣΟΧΗ: παρακάτω σύντομη μόνο ενημέρωση εστιασμένη σε μέρη που μπορεί να ενδιαφέρουν σχολεία ή/και σχολική εκπαίδευση

για πλήρη ενημέρωση www.iky.gr

 

Από 1/1/2014 αντικαθιστά τα Comenius, Grundvig κά

 

Ο ΟΔΗΓΟΣ!...εδώ! (στα αγγλικά)

 

"Key Action 1: Σύντομη Ενημέρωση "...εδώ! .........και ...εδώ!

πρόκειται για κινητικότητα εκπαιδευτικών για

α) να παρακολουθήσουν κάποιες επιμορφώσεις ή

β) να παρακολουθήσουν άλλον εκπαιδευτικό την ώρα της δουλειάς (job shadowing), ή

γ) να διδάξουν σε αντίστοιχο σχολείο του εξωτερικού

 

"Key Action 2: Σύντομη Ενημέρωση " ...εδώ! ........ και ...εδώ!

πρόκειται για "συμπράξεις

α) σχολείου με άλλο σχολείο (ελαχ, 2 σχολεία από 2 χώρες)

β) σχολείου με "άλλους φορείς" (όχι μόνο σχολεία) (ελαχ. 3 χώρες)

 

Επιγραμματικά κι εδώ!

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις μόνο Ηλεκτρονικά (έτοιμη τέλος Ιανουαρίου).

Αιτήσεις μόνο από φορείς π.χ. σχολεία  (όχι φυσικά πρόσωπα)

Καταληκτική ημερομηνία για το 2014:
17/3/2014, 12μ: για Αιτήσεις στην KEY ACTION 1:  LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS

30/4/2014, 12μ:  για Αιτήσεις στην KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES
 

Οδηγίες για την αρχική "καταχώρηση του φορέα" στη βάση της ΕΕ ...εδώ! (πριν  ξεκινήσει η διαδικασία "συμπλήρωσης της Αίτησης) (δείτε και εδώ)

 

Draft ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ για ΚΑ1 (κινητικότητα εκπαιδευτικών)

 

Draft ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ για ΚΑ2 (συμπράξεις σχολείων με σχολεία ή σχολείων με σχολεία και άλλους φορείς)

 

 

Χρήσιμο (ίσως) βιντεάκι!