Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ανατ. Αττικής

Πολιτιστικά Θέματα

Θεματικό Πολιτιστικό δίκτυο
«Λαογραφία:

Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις»

 

 

Σχολεία Μέλη       Βιβλιογραφία                Χρήσιμο Υλικό-Άρθρα               Συντονισμός-Επικοινωνία

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις, Μουσική παράδοση, Καλλιτεχνικά δρώμενα

 

ΣΚΟΠΟΣ: Οι μαθητές αλλά και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα θα ανακαλύψουν και θα γνωρίσουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, διαχρονικά από την αρχαία παράδοσή μέχρι την πρόσφατη λαογραφία, μέσα από ενεργητικές και βιωματικές μεθόδους.

 

ΣΤΟΧΟΙ:

α) Ειδικοί Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι μαθητές:

·               Να γνωρίσουν στοιχεία της λαογραφίας του τόπου τους και της κοινής πορείας των λαών της Βαλκανικής.

·               Να μάθουν να σέβονται τις πολιτισμικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις και ιδιαιτερότητες όλων.

·               Να συναισθανθούν – ένα μέρος – από την πολυπλοκότητα της σχέσης μας με την ιστορία και το πολιτισμό ενός τόπου.

β) Ευρύτεροι στόχοι: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι μαθητές:

·               Να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

·               Να είναι ικανοί να διατυπώνουν άποψη για τη σχέση της εμπειρικής και επιστημονικής γνώσης.

·               Να αναγνωρίζουν την καλή χρήση αλλά και την κατάχρηση των καλλιτεχνικών προϊόντων που σχετίζονται με το θέμα.

·               Να μάθουν να σέβονται το δικαίωμα γνώμης όλων των μελών της ομάδας.

·               Να μάθουν να ερευνούν, να κρίνουν, να συγκρίνουν τα δεδομένα και να οδηγούνται στη διατύπωση συμπερασμάτων.

 

Αντικείμενο - Μεθοδολογία: Μέσα από ενεργητικές και βιωματικές μέθοδοι και οι μαθητές θα γνωρίσουν υπαρκτά προβλήματα της περιοχής τους, θα επικοινωνήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και μέσω του διαδικτύου και με άλλες περιοχές της Βαλκανικής και της Μεσογείου.

          Ο σκοπός και οι στόχοι του δικτύου μπορούν να επιτευχθούν καθώς, η λαογραφία και ειδικότερα τα έθιμα :

  • Είναι θέματα που προσφέρονται για καλλιτεχνική αλλά και διεπιστημονική προσέγγιση.
  • Δίνουν την αφορμή σε μαθητές να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να ανακαλύψουν τα κοινά και διαφορετικά σημεία του πολιτισμού τους – ανοχή και σεβασμός στη διαφορετικότητα, ανάπτυξη φιλικών δεσμών.
  • Δίνουν την αφορμή για αξιοποίηση πολλών τεχνών.
  • Δημιουργούν ευκαιρίες για διδακτικές  τεχνικές που σχετίζονται με την αποσαφήνιση αξιών, στάσεων και συμπεριφοράς.
  • Καλλιεργούν την κριτική σκέψη και αναφέρονται σε γνωστικές περιοχές με ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που ονομάζουμε «κουλτούρα ενός πολίτη».

 

Διάρκεια  - Αξιοποίηση του δικτύου: Η διάρκεια του δικτύου θα είναι τουλάχιστον διετής και κατ’ αρχήν το δίκτυο θα αφορά σχολεία της Δ/νσης Ανατ. Αττικής με συνεργαζόμενα σχολεία από την ΔΔΕ Δ Αθήνας.

Η αξιοποίησή των δυνατοτήτων και των προϊόντων του δικτύου από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα γίνει με:

·         τη διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων,

·         με τη δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων,

·         με επιμορφωτικές, αξιολογικές  και ανατροφοδοτικές συναντήσεις και δραστηριότητες των εκπαιδευτικών – μελών του ,

·         τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού,

·         με ειδικές εκδηλώσεις που αφορούν στην ενίσχυση πολιτιστικών και φιλικών δεσμών, καθώς  και με άλλες  δράσεις των μαθητών.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

·               Υλοποίηση προγραμμάτων από τα εμπλεκόμενα σχολεία.

·               Παραγωγή καλλιτεχνικού δρώμενου.

·               Οργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης των εργασιών των εμπλεκομένων σχολείων και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

·               Οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς.

·               Οργάνωση ιστοσελίδας.

 

Συντονιστής: Νίκος Γκόβας

Επικοινωνία: 2106046493 ή govas@theatroedu.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ

(της ΔΔΕ Αν. Αττικής και σε συνεργασία με άλλους φορείς)

 

27/Ιουνίου 2006 Ημερίδα Παρουσίασης

Σε συνεργασία με Δ ΔΔΕ Αθήνας και 1ο Γυμν. Βούλας.

Ανταπόκριση και φωτογραφίες από την Ημερίδα ..εδώ!

 

8 Δεκεμβρίου 2005 Σεμινάριο, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε συνεργασία με Δ ΔΔΕ Αθήνας

 

22 Νοεμβρίου 2005, Ημερίδα στη Βούλα (Πρόγραμμα, Φωτογραφίες)

Σε συνεργασία με Δ ΔΔΕ Αθήνας

 

20 Σεπτεμβρίου 2005 Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

Σε συνεργασία με Δ ΔΔΕ Αθήνας

 

Ιούνιος 2005 Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

Σε συνεργασία με Δ ΔΔΕ Αθήνας

 

 

Σχετική Εγκύκλιος 2005-2006