ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Θεματικά Τοπικά Πολιτιστικά Δίκτυα

«Ρητορική & Εκπαίδευση»

Pητορική τέχνη, Aγώνες ρητορικής, MUN (Model United Nations), MEP (Model European Parliament), Καλλιέργεια Προφορικού Λόγου, Forensics κ.ά

 

Συντονιστής Νίκος Γκόβας (μέχρι 1-7-2014)

 τηλ 2103576046 ή didanpep@sch.gr

σε  συνεργασία με την Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

 

NEΑ!

δείτε παρακάτω "χρήσιμο υλικό"  που ανανεώνεται συχνά

 

Χρήσιμο υλικό

Τα ρητορικά αγωνίσματα: α) Αγώνας Αντιλογίας - Επιχειρηματολογίας, β) Αυθόρμητος Λόγος  γ) Προτρεπτικός Λόγος δ) Εκφραστική Ανάγνωση (Βάλια Λουτριανάκη)

 

Τι είναι το δίκτυο σχολείων «Ρητορική & Εκπαίδευση»

Η δημιουργία του Δικτύου Σχολείων στην Ανατ. Αττική με τίτλο «Ρητορική & Εκπαίδευση» αποτελεί απόρροια δύο παραγόντων: πρώτον, της υφιστάμενης ανάγκης συστηματικής και ουσιαστικής καλλιέργειας του προφορικού λόγου, ο οποίος στα περισσότερα μαθήματα περιθωριοποιείται έναντι του γραπτού (συνήθως λόγω έλλειψης χρόνου), και δεύτερον, του αυξανόμενου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια για την ένταξη της ρητορικής στην εκπαίδευση, μέσω αγώνων ρητορικής τέχνης (π.χ. οι Αγώνες επιχειρηματολογίας του Υπουργείου Παιδείας ή και άλλων προγραμμάτων που απαιτούν υψηλό επίπεδο προφορικού λόγου (π.χ. Βουλή των Εφήβων, MUN-Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών κ.λπ.).

Οργάνωση

Το πρόγραμμα μπορεί να  υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ομάδων ρητορικής τέχνης με συμμετοχή 12-15 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου. Οι ομάδες μπορούν να λειτουργούν στα πλαίσια των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ως Πολιτιστικά. Υπεύθυνοι μπορεί να είναι καθηγητές οποιασδήποτε ειδικότητας.  Για τη στήριξη και επιμόρφωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών οργανώνονται από τη ΔΔΕ σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς βιωματικά σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις με έμπειρους εκπαιδευτές  ρητορικής τέχνης.

Στόχοι

Ο στόχος του προγράμματος είναι η παράλληλη και σε βάθος ανάπτυξη νου και λόγου. Πιο συγκεκριμένα, η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης αλλά και του «καλς λέγειν», δηλαδή του λόγου που χαρακτηρίζεται από γραμματική αρτιότητα, αισθητική ομορφιά και πρακτική αποτελεσματικότητα με την ισχύ της επιχειρηματολογίας. Επιπλέον, αναμένεται οι μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσω της συνεχούς έκθεσής τους στο κοινό, να μάθουν να συνεργάζονται, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της έρευνας και της ενημέρωσης – να μάθουν πώς να μαθαίνουν, να αναπτύξουν αφαιρετική και συνθετική ικανότητα, να καλλιεργήσουν αναγνωστικές δεξιότητες, να εξοικειωθούν με τεχνικές επιχειρηματολογίας και με την παραγωγή πολλών, καλών και πρωτότυπων ιδεών κ.ά.

Τα ρητορικά «αγωνίσματα» & τεχνικές

Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν τεχνικές όπως το εκπαιδευτικό δράμα, οι στρατηγικές της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η θεωρία της αφήγησης και της περιγραφής, η λεξικολογία, η Λογική και, βεβαίως, από την κλασική ρητορική του Αριστοτέλη.

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την παραγωγή προφορικού λόγου υψηλού επιπέδου και μέσα από δραστηριότητες και ρητορικά αγωνίσματα όπως οι διττοί λόγοι, ο αυθόρμητος λόγος, ο προτρεπτικός λόγος, η αφήγηση ιστορίας, η εκφραστική ανάγνωση, το παιχνίδι ρόλων, τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος όπως η ανακριτική καρέκλα και ο διάδρομος συνείδησης, ασκήσεις και παιχνίδια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η έρευνα σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και η προετοιμασία προφορικών εισηγήσεων, η εξοικείωση με τη ρητορική της εικόνας, οι ασκήσεις ύφους, η χρήση σχημάτων λόγου, οι ασκήσεις με λεξικά για εμπλουτισμό του λεξιλογίου κ.ά.

Τα θέματα

Η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα του προγράμματος είναι προφανής από όσα προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, πολλά από τα θέματα θα αντλούνται από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Βιολογίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας και από άλλα μαθήματα, δίνοντας έτσι στους μαθητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε έννοιες και γνώσεις που πιθανόν να μην υπάρχει χρόνος να το κάνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Αποτίμηση-Αξιολόγηση

Έμφαση θα δίνεται, τέλος, στη συνεχή αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση κάθε δραστηριότητας, καθιστώντας έτσι τους μαθητές συνειδητούς ακροατές και κριτές. Η αξιολόγηση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίου ή/και συζήτησης στις συναντήσεις που θα οργανωθούν με προσκεκλημένους τους γονείς και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου αλλά και με την καταγραφή της γνώμης των ίδιων των συμμετεχόντων. Σε αυτές τις συναντήσεις οι μαθητές θα παρουσιάζουν προσχεδιασμένες ή αυθόρμητες δραστηριότητες και θα εξοικειώνονται με αληθινές συνθήκες επικοινωνίας και την έκθεση σε μεγάλο ακροατήριο.

 

Οργάνωση: Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

Συντονισμός: Νίκος Γκόβας, υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων ΔΔΕ Ανατ. Αττικής

Συνεργασία: Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση (www.rhetoricineducation.com)

Πληροφορίες-Αιτήσεις: 2103576046, email: didanpep@sch.gr, http://dide-anatol.att.sch.gr

 

 

2013-2014

Για 6η χρονιά υλοποιείται στην Ανατ. Αττική ένα δίκτυο συνεργασίας σχολείων και εκπαιδευτικών με θέμα "Ρητορική & Επικοινωνία 2014: ρητορική τέχνη, αγώνες ρητορικής, MUN (Model United Nations), MEP (Model European Parliament), Καλλιέργεια Προφορικού Λόγου, Forensics"

 

Σχολεία με προγράμματα & Εκπαιδευτικοί

  • 4ο Λύκειο Αχαρνών, "Ρητορικός όμιλος", Φιλοπούλου Δήμητρα

  • 6ο Λύκειο Αχαρνών, "Διττοί Λόγοι", Ναούμ Βασιλική, Αναστασοπούλου Βασιλική, Λάμπρου Αικατερίνη, Σεμένογλου Απόστολος

  • 2ο Λύκειο Γέρακα, "Ο Ενεργός Πολίτης - Ομάδα MUN", Γεωργάκη Ευαγγελία, Ταούζη Βασιλική, Καραπέτη Μαρία

  • Λύκειο Λαυρίου, "Όμιλος Ρητορικής- Σκέψου, μίλα, πείσε!", Γαλιώτου Κωνσταντίνα, Καψιμάλη Αντιγόνη, Βασιλακάκου Βασιλική

  • Λύκειο Νέας Μάκρης,  "Πρόγραμμα Πολιτιστικό – Αγωγής Ενεργού Πολίτη, ΟΜΑΔΑ MUN, Ομάδα συμμετοχής σε ελληνικά ή διεθνή μαθητικά συνέδρια ΟΗΕ", Παπαγεωργίου Ευαγγελία, Λιάπη Μαρία,

  • 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας,  "Όμιλος Ρητορικής", Μαλάμου Μυρτώ-Μαρία

  • Γυμνάσιο Παιδαγωγική Πρωτοπορία, "Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MUN)"  Σταματελάτου Πλουσία, Μπρέμπου Ιωάννα

  • Α' Γυμνάσιο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, "Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MUN)", Γιαννάκη Μαρία-Ελένη

  • Β' Γυμνάσιο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, "Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MUN)", Παπαδήμα Ιωάννα

Σύντομο ημερολόγιο:

11-12/10/2013 Σεμινάριο «η ρητορική στην εκπαίδευση»... πρόγραμμα εδώ! Πήραν μέρος 75 εκπαιδευτικοί

 

2012-2013

"Ρητορική & Επικοινωνία 2013: ρητορική τέχνη, αγώνες ρητορικής, MUN (Model United Nations), MEP (Model European Parliament), Καλλιέργεια Προφορικού Λόγου, Forensics

 

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών "Ρητορικός Όμιλος"

Γυμνάσιο Νέα Γενιά Ζηρίδη " Forensics - Ρητορική- Τεχνικές συζήτησης"

Γυμνάσιο Πικερμίου "Ρητορική τέχνη και καλλιέργεια προφορικού λόγου"

Γυμνάσιο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης A' "MUN -Model United Nations"

4ο Λύκειο Αχαρνών "Ρητορική"

2ο Λύκειο Γέρακα "Ενεργός πολίτης -MUN -Model United Nations" & "Ρητορικός λόγος - Debate"

1ο Λύκειο Μαρκοπούλου "Ρητορική και επεξεργασία προφορικού λόγου"

Λύκειο Νέας Μάκρης "Αγωγή Ενεργού πολίτη -MUN -Model United Nations"

Λύκειο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης A' "MUN -Model United Nations"

Λύκειο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης B' "MUN -Model United Nations"

 

Εκπαιδευτικοί: Αναστασιάδου Φίλια 2ο Λύκειο Γέρακα, Αρτοποιάδου Αθηνά 2ο Λύκειο Γέρακα, Γεωργάκη Ευαγγελία 2ο Λύκειο Γέρακα, Γιαννάκη Μαρία-Ελένη Α΄ Γυμνάσιο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, Δημητρακόπουλος Πέτρος Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών, Δουλγεράκη Σταματία 2ο Λύκειο Γέρακα, Καραμπάση Ευαγγελία Γυμνάσιο Νέα Γενιά Ζηρίδη, Καραπέτη Μαρία 2ο Λύκειο Γέρακα, Κοκκινιά Ευαγγελία B' Λύκειο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, Κοντογιάννη Ασπασία Α' Λύκειο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, Κουλούρη Αικατερίνη Γυμνάσιο Πικερμίου, Κουτσιλιέρη Πολυξένη B' Λύκειο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, Κωνσταντακάκης Γιώργος Α' Γυμνάσιο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, Λιάπη-Πέτρου Μαρία Λύκειο Νέας Μάκρης, Μαλάμου Μυρτώ Γυμνάσιο Πικερμίου, Παναγιωτοπούλου Ειρήνη 2ο Λύκειο Γέρακα, Παπαγεωργίου Ευαγγελία Λύκειο Νέας Μάκρης, Τσιάγγα Αναστασία 1ο Λύκειο Μαρκοπούλου, Φιλοπούλου Δήμητρα 4ο Λύκειο Αχαρνών, Φραγκιουδάκη Στέλλα 2ο Λύκειο Γέρακα

 

Υποστήριξη: Βάλια Λουτριανάκη

Συντονισμός: Νίκος Γκόβας

 

Σύντομο ημερολόγιο

5 Φεβρουαρίου 2013 Συνάντηση Παιδαγωγικής Ομάδας

30/11/2012. Σεμινάριο «Προφορικές δραστηριότητες και παιχνίδια για ομάδες»

--------------------------------------------------------------------------------

 

2011-2012

26 Νοεμβρίου 2011. Σεμινάριο «Η Ρητορική στην τάξη: η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και της δημιουργικής σκέψης»

18-19 Νοεμβρίου 2011. Σεμινάριο «Η Ρητορική στην τάξη: η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και της δημιουργικής σκέψης» Ανακοίνωση

------------------------------------------------------------

2010-2011

25 Σεπτεμβρίου 2010. Συνάντηση Ομίλων Ρητορικής....εδώ!

 

2009-2010

2010-4-30 Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Η Ρητορική στην τάξη: η καλλιέργεια του προφορικού λόγου" εδώ!

 

 2008-2009

Κατά τη χρονιά 2008-2009 στην ΔΔΕ Ανατ. Αττικής υλοποιήθηκαν προγράμματα στα σχολεία Γυμνάσιο Βουλιαγμένης και Λύκειο Νέα Γενιά Ζηρίδη σχετικά με θέματα ρητορικής.

 

ΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

«Θέατρο και Ρητορική στην Εκπαίδευση: κοινοί στόχοι και οράματα»

Γραφείο Παιδείας-Νεολαίας-Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Δήμου Χολαργού

με την υποστήριξη της Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

και σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας ..εδώ

Είσοδος ελεύθερη