Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «mPPACT»

Methodology for Pupil and Performing Arts-Centred Teaching”

“Μεθοδολογία για μια Παιδαγωγική με κέντρο το Μαθητή και τις Παραστατικές Τέχνες”

 

δράση Comenius 2.1

2006-2009

 οι Εταίροι

1.      University of Winchester, UK, Alex Mavrocordatos (Συντονιστής)

2.       ASPIRE Trust LTD, UK, Nick Owen

3.       Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ελλάς, Μπέττυ Γιαννούλη

4.      Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, Ελλάς, Νίκος Γκόβας

5.       Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Θεάτρικών Σπουδών, Ελλάς, Άννα Τσίχλη

6.      Cyprus College (CYC) Cyprus, Νατάσα Οικονομίδου-Σταύρου

7.     VIA  university college, Denmark, Jørn Bjerre, Karsten Petersen, Jens Sorensen, Arne Tannebek

8.      European Performers House, Denmark, Lars Ilum

 Συνεργαζόμενος Φορέας: Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής, Ελένη Σπαθάρη

 

mPPACT Manifest...διαβάστε όλο το βιβλίο ..εδώ!

 

 

Σύντομη περιγραφή:

Το Πρόγραμμα mPPACT εγκρίθηκε ως Comenius2.1 προγραμμα για το 2006-2009

Ο στόχος του mPPACT (Μεθοδολογία για μια Παιδαγωγική με κέντρο τον Μαθητή και τις Παραστατικές Τέχνες) είναι να καλλιεργηθεί μια νέα παιδαγωγική πρακτική στην Ευρώπη, η οποία:

α. να ασχολείται με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και την εικόνα/ αντανάκλαση της μέσα στην τάξη

β. να αναγνωρίζει έναν καινούριο πιο σύνθετο ρόλο στον δάσκαλο, ως παιδαγωγό και γ. να χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την κριτική σκέψη των μαθητών για να κατασκευάσει τον δικό τους κόσμο.

 

Το τριετές πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μια σειρά από συναντήσεις των εταίρων με στόχο να  αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις τεχνικές και τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσουν. Οι συναντήσεις αυτές θα καταλήξουν στο πρώτο πενταήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα καθώς και στη συγγραφή του πρώτου εγχειριδίου.

 

Ο κύκλος του mPPACT αποτελείται από μια σειρά  πιλοτικών εφαρμογών  που θα πραγματοποιήσουν οι δάσκαλοι-συμμετέχοντες  του εκπαιδευτικού σεμιναρίου της εκάστοτε χώρας, στο σχολείο τους. Η διαδικασία αυτή θα καταγράφεται και θα ελέγχεται. Η επιτυχία του σεμιναρίου θα δοκιμαστεί επίσης και από μια τελική συνάντηση – εκδήλωση, κατά την οποία οι μαθητές θα παρουσιάσουν ένα δρώμενο  όπου θεατές θα είναι οι μαθητές των άλλων σχολείων που εφάρμοσαν το πρόγραμμα και θα μοιραστούν τις εμπειρίες  τους μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης. Η συνάντηση αυτή θα είναι καθοριστική στη διαδικασία, τόσο για τους μαθητές  όσο και για τους εκπαιδευτές και θα οδηγήσει στη βελτίωση του mPPACT εκπαιδευτικού κύκλου. Μετά την ολοκλήρωση  του πρώτου κύκλου το πρόγραμμα  με απαραίτητες βελτιώσεις θα επαναληφθεί διαδοχικά στις άλλες συμμετέχουσες χώρες (Κύπρος, Αγγλία, Δανία) όπου θα καταγράφεται και θα βελτιώνεται συνεχώς.

 

Πέρα από την αξιολόγηση του προγράμματος που θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε κύκλου το πρόγραμμα προβλέπει  στη τρίτη εφαρμογή του(Αγγλία) και στην τελική του εφαρμογή, αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές.

 

Η εξέλιξη του mPPACT θα αντανακλάται διαρκώς στο δικτυακό του χώρο, προσφέροντας τη δυνατότητα επικοινωνίας και δίνοντας πληροφορίες και οπτικό υλικό όπως π.χ. βίντεο από την εφαρμογή του προγράμματος στην κάθε συμμετέχουσα χώρα.

 

Στο τέλος του προγράμματος θα δημιουργηθεί το τελικό εγχειρίδιο το οποίο θα τυπωθεί με συνοδευτικό υλικό. Κάθε χώρα και κάθε εταίρος θα αναλάβει σε συνεργασία με τυπικούς και άτυπους φορείς εκπαίδευσης τη διάχυσή του.

 

Πληρ 2103576046 Νίκος Γκόβας

 

Περισσότερα:

www.cdcarts.org/mpact και

www.TheatroEdu.gr

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο Δράσης

 

9 Ιανουαρίου 2010, Εργαστήριο mPPACT Αθήνα

4-8 Νοεμβρίου 2009, Σεμινάριο mPPACT 35 ωρών Αθήνα

Οκτώβριος 2009, έκδοση βιβλίου mPPACT

Σεπτέμβριος 2009, Συνέδριο στο Ναύπλιο

Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2009, Συγκέντρωση & συγγραφή τελικού υλικού & τελικής έκθεσης

2-8 Φεβρουαρίου 2009, Δανία. Παρουσίαση σχολείων. Συνάντηση εταίρων

24 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα, Ημερίδα ελλήνων εταίρων

4-11 Οκτωβρίου 2008, Δανία. Σεμινάριο εφαρμογής σε εκπαιδευτικούς. Συνάντηση εταίρων

26 Μαρτίου - 3 Απριλίου 2008, Αθήνα, Συναντήσεις ελλήνων & βρετανών εταίρων, εργαστήρια επιμόρφωσης, διάχυση αποτελεσμάτων

17 Φεβρουαρίου 2008, Λευκωσία, Κύπρος, αξιολόγηση εταίρων

16 Φεβρουαρίου 2008, Λευκωσία, Κύπρος, αξιολόγηση σεμιναρίου

15 Φεβρουαρίου 2008, Λευκωσία, Κύπρος, παρουσιάσεις σχολείων Κύπρου

14 Φεβρουαρίου 2008, Λευκωσία, Κύπρος, mppact Συνάντηση εταίρων

19 Δεκεμβρίου  2007, Αθήνα, Συνάντηση Ελλήνων εταίρων και εκπαιδευτικών προγράμματος. Αποτίμηση, προγραμματισμός

15 Δεκεμβρίου 2007, Αθήνα, Ημερίδα διάχυσης  (Δι-ημεριδα Θεατρολόγων-Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων)

3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα, Ημερίδα διάχυσης  (Ημερίδα Δικτύου-Βυζαντινό Μουσείο)

22 Οκτωβρίου 2007 Αθήνα

Συνάντηση Ελλήνων εταίρων. Σχεδιασμός νέων δράσεων και εκδηλώσεων διάχυσης για 2007-2008 στην Ελλάδα

2-8 Οκτωβρίου 2007, Κύπρος

Συνάντηση εταίρων στην Κύπρο. Σεμινάριο mppact σε εκπαιδευτικούς

26 Σεπτεμβρίου 2007, Αθήνα

Συνάντηση Ελλήνων εταίρων - αξιολόγηση ελληνικού κύκλου εφαρμογής

22, 23, 24, 25 Ιουνίου 2007 Αθήνα

Παρουσιάσεις σχολείων. Αποτίμηση. Συνάντηση Εταίρων και επιμορφωτών.

Φωτογραφίες από τη μαθητική συνάντηση/εργαστήρια & παρουσιάσεις

17 Μαΐου 2007 Αθήνα

Συνάντηση Ελλήνων εταίρων (Steering group)

23 Μαρτίου 2007, Αθήνα

Σεμινάριο «Τα δικαιώματα του παιδιού»

Σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού.

10 Μαρτίου 2007, Αθήνα

Σεμινάριο mPPACT

Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του Προγράμματος και επιστημονικοί σύμβουλοι από Ελλάδα και Βρετανία

Ιανουάριος –Μάιος 2007 Παρακολούθηση σχολείων

21 Ιανουαρίου 2007. Αθήνα Συνάντηση εκπαιδευτών

12-13-14 & 19-20 Ιανουαρίου 2007. Αθήνα

Σεμινάριο mPPAct1

Πρόγραμμα Σεμιναρίου ..εδώ!

Φωτογραφίες από το σεμινάριο..εδώ!

10-12 Ιανουαρίου 2007, Αθήνα Συνάντηση εκπαιδευτών

11-23 Δεκεμβρίου 2006, Αττική.

Επιλογή σχολείων -εκπαιδευτικών

6-10 Δεκεμβρίου 2006, Ναύπλιο. 1ο Εργαστήριο Εκπαιδευτών (TrainersCourse)

3-5 Δεκεμβρίου 2006, Ναύπλιο, 1η Συνάντηση Συντονιστών (Steering Group)

11 Οκτωβρίου 2006: Αθήνα. Συνάντηση Ελλήνων συνεργαζόμενων φορέων. Προετοιμασία πρώτης φάσης εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από Δεκ2007 μέχρι Ιούλιο 2007

Σεπτέμβριος 2006: Απάντηση από ΕΕ με Θετικά σχόλια και αποδοχή Προγράμματος. Βαθμολογία «Very Good / Good»

1 Μαρτίου 2006: Κατάθεση Αίτησης στην ΕΕ από τον Συντονιστή.

Δεκέμβριος 2005-Φεβρουάριος 2006: Προετοιμασία Αίτησης.

18-19-20 Δεκεμβρίου 2006 Συνάντηση συνεργατών στην Αθήνα.

23-27 Νοέμβριου 2005: Συνάντηση “Contact” στην Αθήνα για αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων. Προκαταρκτικός σχεδιασμός.