Πλαίσιο κειμένου: Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ευαγγελία Αγγελίδου
Δρ. Διδακτικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Επικοινωνία 
mail: perival@dide-anatol.att.sch.gr       τηλ.: 210 3576047
 


Σχολικά Προγράμματα & Δραστηριότητες

Η ιστοσελίδα μας

 

 

περιβαλλοντική εκπαίδευση

 

 

εργασίες-απόψεις

εγκύκλιοι-οδηγίες

 

 

 

2011-12

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια - Ημερίδες Εκδηλώσεις Πρωτοβουλίες ΠΕ

 

       Εκδήλωση Παρουσίασης Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2011-12: Αναδεικνύουμε & Προωθούμε Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Παρασκευή, 22 Ιουνίου στο Α̒ Τοσίτσειο Γυμνάσιο

Πρόσκληση εκδήλωσης

   Δράση προβολής του τόπου μας:

Αγαπώ και Προβάλλω τον τόπο μου- Μαραθώνας

Κυριακή 1η Απριλίου 2012

Πρόγραμμα

Video-Report

Αναρτημένο σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα ΥπΠΔΒΜΘ: http://schools-go-greece.gr - αναζήτηση:

Μαραθώνας Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου

 

   Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Βασικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα κατά το Σχεδιασμό Οργάνωση - Υλοποίηση ενός προγράμματος (project) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012- Ελληνογερμανική Αγωγή

Πρόγραμμα

Εισήγηση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Ένα ανοικτό παράθυρο στην Εκπαίδευση (Ευ. Αγγελίδου)

Αφίσα

 

       Δασικά Οικοσυστήματα: Περιβαλλοντικές, παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες τους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Επιστημονική Συνάντηση Νέων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Αίθουσα Εκδηλώσεων Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Εισήγηση: Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην αειφόρο διαχείριση δασών - Η περίπτωση του Σχινιά (Ευ. Αγγελίδου)

 

       Καινοτόμες Δράσεις Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής Αττικής 2011-2012 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ημερίδα Αρσάκειο Τοσίτσειο

Εισήγηση Καινοτόμες Δράσεις Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής (Ευ. Αγγελίδου)

 

 

       Ημερίδα για Projecτ στο ΚΕΘΕΑ Εισήγηση ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (Α. Μπαράτση & Ευ. Αγγελίδου)

 

       Σχολεία ΔΔΕ Ανατ. Αττικής συμμετέχουν στην εκδήλωση του

Μουσείου Γουλανδρή

Πρόγραμμα

 

       Τοπικό θεματικό δίκτυο Σχινιάς

(Δημιουργία δικτύου, δραστηριότητες, χάρτης περιοχής)

 

 

       Πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

 

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2011-12 (Εγκύκλιος ΥΠΠΔΒΜΘ).

 

* Τοπικό θεματικό δίκτυο Σχινιάς

(Δημιουργία δικτύου, δραστηριότητες, χάρτης περιοχής)

 

 

* Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 2011-12

Προγράμματα ΚΠΕ

Αίτηση

Νομοί εμβέλειας ΚΠΕ

Δ/νσεις, τηλ ΚΠΕ

Ιστοσελίδες ΚΠΕ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (project)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011-12

2010-11

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2010-11 (Εγκύκλιος ΥΠΠΔΒΜΘ)

 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 2010-11

Προγράμματα ΚΠΕ,

Αίτηση,

Νομοί εμβέλειας ΚΠΕ,

Δ/νσεις, τηλ ΚΠΕ

Ιστοσελίδες ΚΠΕ

 

Παραδείγματα Προγραμμάτων ΠΕ

(Σύντομη περιγραφή σχολικών προγραμμάτων ΠΕ που έχουν υλοποιηθεί στη ΔΔΕ Αν. Αττικής)

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια - Ημερίδες - Εκδηλώσεις

 

Δίκτυα ΠΕ 2010-11

 

Τοπικό θεματικό δίκτυο Σχινιάς

(Δημιουργία δικτύου, δραστηριότητες, χάρτης περιοχής)

 

 

2009-10

 

* Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2009-10

 

* Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2009-10

{2η έγκριση (α μέρος, β μέρος)}

 

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2009-10

{1η έγκριση (α μέρος, β μέρος)}

 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 2009-10

(Προγράμματα ΚΠΕ, Αίτηση, Νομοί εμβέλειας ΚΠΕ, Δ/νσεις, τηλ ΚΠΕ)

 

Εθνικά θεματικά ΠΕ 2009-10

(Κατάλογος δικτύων α μέρος, β μέρος)

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2009-10

* Αίτηση υποβολής προγράμματος προς τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής

 

Το πλαίσιο αναφοράς της Εκπαίδευσης για την αειφορία και οι Σχολικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας - Θεματικό Έτος 2010

 

* Υποβολή σύντομου απολογισμού Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2008-09

 

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2008-09

{1η έγκριση (αμέρος, β μέρος), 2η έγκριση (α μέρος, β μέρος), 3η έγκριση (α μέρος, β μέρος)}

 

Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων Καλλιστώ

 

 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης για το περιβάλλον εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για το Δάσος/δέντρο & την Ανακύκλωση 29 -31 Μαΐου 2009

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

&

 

Προγράμματα ΠΕ Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής

 

Σχολική χρονιά 2003-04

Προγράμματα ΠΕ

 

Σχολική χρονιά 2004-05

Προγράμματα ΠΕ

 

Σχολική χρονιά 2005-06

Προγράμματα ΠΕ

 

Σχολική χρονιά 2006-07

Προγράμματα ΠΕ

Παρουσίαση Προγραμμάτων ΠΕ

 

Σχολική χρονιά 2007-08

Προγράμματα ΠΕ

Παρουσίαση Προγραμμάτων ΠΕ

 

Σχολική χρονιά 2008-09

Προγράμματα ΠΕ

 

 

Σχολική χρονιά 2009-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
δίκτυα-συνεργασίες

πως στελνουμε εργασίες

Τι νέο υπάρχει