Νομοθεσία Εκδρομών

Υπουργική Απόφαση αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’ – 06-03-2017)

Έντυπα Αιτήσεωνμετακίνησης

·       ΕΝΤΥΠΟ 1 αρθρ. 2.2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

·       ΕΝΤΥΠΟ 2 αρθρ. 2.3 ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

·       ΕΝΤΥΠΟ 3 αρθρ. 2.3 ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

·       ΕΝΤΥΠΟ 4 αρθρ. 3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 5 αρθρ. 3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 6 αρθρ. 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ…

·       ΕΝΤΥΠΟ 7 αρθρ. 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 8 αρθρ.7 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 9 αρθρ. 8 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

·       ΕΝΤΥΠΟ 10 αρθρ. 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Κ.Λ.Π.

Υποδείγματα Πρακτικών

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.1 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΠΕΖΗ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.1 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.2.2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.2.3 ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ...

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ αρθρ.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·        Έντυπο Ενημέρωσης – Βεβαίωσης για περίπατο με μεταφορικό μέσο και διδακτική επίσκεψη

·        Υπεύθυνη Δήλωση-Εγκριτικό σημείωμα κηδεμόνα για συμμετοχή μαθητή σε εκδρομή

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·        Φύλλο Αξιολόγησης Τουριστικού Γραφείου

·        Έντυπο για πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκδρομής

 

Ενημέρωση για κατάθεση προσφορών Τουριστικών Πρακτορείων 
για τις Μετακινήσεις - Εκδρομές των Σχολείων Αν. Αττικής:

Σχολικό έτος 2017-2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σχολικό έτος 2016-2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2 2016
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΜΑΙΟΣ 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017