ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΑΙΟΣ 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016