Νομοθεσία Εκδρομών

Υπουργική Απόφαση αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’ – 06-03-2017)

Έντυπα Αιτήσεωνμετακίνησης- Υποδείγματα Πρακτικών

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Β_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔB ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΒΘΜΙΑ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Γ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΘΜΙΑΣ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Δ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Ε_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΒΘΜΙΑ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΣΤ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΝΤΗ ΒΘΜΙΑ

·       ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

·       ΕΝΤΥΠΟ 1:  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

·       ΕΝΤΥΠΟ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

·       ΕΝΤΥΠΟ 5: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 9: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

·       ΕΝΤΥΠΟ 10: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

·       ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑΧΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

·       ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 

Ενημέρωση για κατάθεση προσφορών Τουριστικών Πρακτορείων 
για τις Μετακινήσεις - Εκδρομές των Σχολείων Αν. Αττικής:
Σας υπενθυμίζουμε ότι η με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στο άρθρο 12 αναφέρει ότι για ημερήσιες απλές μετακινήσεις των μαθητών/τριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Δ/ντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρείς προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Δ/ντή.

Σας ενημερώνουμε ότι από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης πλέον θα γίνονται μόνον οι αναρτήσεις για τις οποίες προβλέπετε από το άρθρο 13 της παραπάνω Υ.Α., δηλαδή τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις με διανυκτέρευση.

Από το τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής


Σχολικό έτος 2017-2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΜΑΙΟΣ 2018

 

 

Σχολικό έτος 2016-2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2 2016
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΜΑΙΟΣ 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017