Νομοθεσία Εκδρομών

Υπουργική Απόφαση αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’ – 06-03-2017)

Έντυπα Αιτήσεωνμετακίνησης- Υποδείγματα Πρακτικών

·      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Β_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔB ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΒΘΜΙΑ

·      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Γ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΘΜΙΑΣ

·      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Δ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

·      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Ε_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΒΘΜΙΑ

·      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΣΤ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΝΤΗ ΒΘΜΙΑ

·      ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

·      ΕΝΤΥΠΟ 1:  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

·      ΕΝΤΥΠΟ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

·      ΕΝΤΥΠΟ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

·      ΕΝΤΥΠΟ 5: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·      ΕΝΤΥΠΟ 9: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

·      ΕΝΤΥΠΟ 10: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

·      ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

·      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

·      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

·      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

·      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

·      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

·      ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑΧΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 

 

Ενημέρωση για κατάθεση προσφορών Τουριστικών Πρακτορείων 
για τις Μετακινήσεις - Εκδρομές των Σχολείων Αν. Αττικής:
Σας υπενθυμίζουμε ότι η με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στο άρθρο 12 αναφέρει ότι για ημερήσιες απλές μετακινήσεις των μαθητών/τριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Δ/ντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρείς προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Δ/ντή.

Σας ενημερώνουμε ότι από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης πλέον θα γίνονται μόνον οι αναρτήσεις για τις οποίες προβλέπετε από το άρθρο 13 της παραπάνω Υ.Α., δηλαδή τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις με διανυκτέρευση.

Από το τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής


Σχολικό έτος 2017-2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 

 

Σχολικό έτος 2016-2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2 2016
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΜΑΙΟΣ 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017