Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής λειτουργούν τα παρακάτω τοπικά δίκτυα

 

 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

«Αειφόρο Σχολείο»

«Οι προστατευόμενες περιοχές ως πεδίο εκπαίδευσης για την Αειφορία»

«Οι αρχαιολογικοί χώροι ως πεδίο εκπαίδευσης για την Αειφορία»

«Σχολικός Κήπος»

«Οι Υγρότοποι της Περιοχής μου»

 

Πολιτιστικά δίκτυα

 

Δίκτυο

Ιστοσελίδα στο facebook(κλικ στην εικόνα)

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεατρικές Τεχνικές

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες και νερό

 

Παιδαγωγική Freinet - Θεσμική Παιδαγωγική

 

Μουσική Δημιουργία και Περιβάλλον

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

 

 

Η Τέχνη του Χορού στην Εκπαίδευση

 

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στη σκηνή

 

Μουσεία και Εκπαίδευση

 

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: παπούτσια

 

Ιστορική Μνήμη - Προφορική Ιστορία

 

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 17 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

 

Η εφημερίδα της τάξης μου - Η εφημερίδα του σχολείου μου

 

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

 

Οπτικοακουστικά μέσα και Κινηματογραφική Λέσχη

 

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

 

Λογοτεχνικό Εργαστήριο 2017-2018 - Λέσχη Ανάγνωσης

 

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, λουλούδι, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός

 

 

Υιοθετώντας ένα μνημείο – Διάζωμα