Νομοθεσία Εκδρομών

Υπουργική Απόφαση αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’ – 06-03-2017)

Έντυπα Αιτήσεων – μετακίνησης- Υποδείγματα Πρακτικών

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Β_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔB ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Γ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΘΜΙΑΣ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Δ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Ε_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΒΘΜΙΑ

·       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΣΤ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΝΤΗ ΒΘΜΙΑ

·       ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

·       ΕΝΤΥΠΟ 1:  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

·       ΕΝΤΥΠΟ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

·       ΕΝΤΥΠΟ 5: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ 6: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

·       ΕΝΤΥΠΟ 9: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

·       ΕΝΤΥΠΟ 10: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

·       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·       ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

·       ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 

Ενημέρωση για κατάθεση προσφορών Τουριστικών Πρακτορείων 
για τις Μετακινήσεις - Εκδρομές των Σχολείων Αν. Αττικής:
Σας υπενθυμίζουμε ότι η με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στο άρθρο 12 αναφέρει ότι για ημερήσιες απλές μετακινήσεις των μαθητών/τριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Δ/ντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρείς προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Δ/ντή.

Σας ενημερώνουμε ότι από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης πλέον θα γίνονται μόνον οι αναρτήσεις για τις οποίες προβλέπετε από το άρθρο 13 της παραπάνω Υ.Α., δηλαδή τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις με διανυκτέρευση.

Από το τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής


Σχολικό έτος 2018-2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

φΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019