ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ανατολικής Αττικής
Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Αδριανού 26, 19400 Κορωπί.
τηλ & fax:  210-6028050
http://kday-anatol.att.sch.gr/