Στέφου Λουκία
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κρατώντας την παράδοση που έχετε ήδη από πριν ξεκινήσει, της μέσω δικτύου σταθερής επικοινωνίας, καταθέτω προτάσεις για διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα με την προσδοκία ότι θα βοηθήσουν στο έργο σας.
     Στο πνεύμα της συνεργατικής κουλτούρας πρώτο κατατίθεται το σχετικό με τη δημιουργική γραφή της συναδέλφου κυρίας Αλεξάνδρας Βασιλοπούλου, Φιλολόγου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, και αναμένω και τις δικές σας προτάσεις.

«Οδηγός για τον εκπαιδευτικό  για τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής  στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια (Α,Β, Γ γυμνασίου)»,

Αλίκη Συμεωνάκη , Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου

Ι.Ε.Π. Ιούνιος 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εξετάσεις στο Γυμνάσιο, το ΓΕ.Λ. και το ΕΠΑ.Λ.

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Λυκείου περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τη φιλοσοφία των θεσμοθετημένων προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και συνυπογράφονται από τ-ον/-ην Διευθ-υντή/-ύντρια του Λυκείου.

Ύλη μαθημάτων

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από διατύπωση γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

http://dide-anatol.att.sch.gr/tte/symvouloi/pe02/stefou/eksetaseis_kata_mathima_gel.doc

 

 Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του μαθήματος Γενικής Παιδείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

ΠΔ 126_2016 ΦΕΚ Α 211

Εξετάσεις κατά μάθημα στο ΓΕΛ και βαθμολόγηση

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της « Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»

 

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιστορία

Πρόγραμμα-Ιστορία

Τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια ως Διδακτικό Εργαλείο: Η περίπτωση της Ιστορίας

Τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια ως Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εκπαιδευτικά Τρισδιάστατα Εικονικά Περιβάλλοντα με χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Παιχνιδιού: Η πιλοτική εφαρμογή VRLERNA

Εργασία του Στέλιου Καρελλά, μαθητή της Γ τάξης του 2ου ΓΕΛ Γέρακα τότε (Δεκ. 2015), φοιτητή του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σήμερα: https://www.youtube.com/watch?v=x22sk3n3LKc

Συνεργατικό μοντέλο μάθησης και διαθεματικές διδακτικές πρακτικές: μια εφαρμογή με συνδιδασκαλία Ιστορίας και Γαλλικής Γλώσσας

---------------------------------------------------------------------------------------------

Υλικό από την ημερίδα 27-3-3027

Πρόγραμμα ημερίδας 27-3-2017

-4ΜΑΤ και ΤΠΕ στην Ιστορία της Α΄ Λυκείου (Ριζοπούλου Ελένη)

-«OΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΟ ΚΡΑΧ (1929)»

-Τοπική ιστορία: Πρόγραμμα βιωματικής μάθησης «Στους δρόμους της βυζαντινής και της νεοκλασικής Αθήνας»

Μανιώτης Π., Αντωνίου Β., Αρεάλη Α., Χαραλαμπάκη Α.Φιλόλογοι, Εκπαιδευτήρια Γείτονα

 

-Οι πρόσφυγες του 1922 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ιστορία Γυμνασίου

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗ


Ιστορία με βάση τις νέες οδηγίες  13-09-2016/148083/Δ2  και 13-09-2016 148079/Δ2

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συμβολή του Σχολείου στην Ενδυνάμωση της Οικογένειας

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΓΕ.Λ

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Αρχαία – Μιχαηλίδης – Κρυονέρι

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Β’ ΓΕ.Λ.

 Σχεδιαγράμματα σε Πρωταγόρα και Πολιτεία

 

Σοφοκλέους, «Αντιγόνη», Πρόλογος, στίχοι 18-41

Φύλλο εργασίας Α,   Φύλλο εργασίας Β,  Φύλλο εργασίας Γ,   Φύλλο εργασίας Δ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

 

Θουκυδίδου Ιστορία, κεφ 3, κεφ 77-78

 

 

Αρχαία Ελληκικά – Αρχαία από μετάφραση Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά – Αρχαία από Μετάφραση   με βάση τις νέες οδηγίες  13-09-2016/148083/Δ2  και 13-09-2016 148079/Δ2

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γυμνασίου

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο με βάση τις νέες οδηγίες
 13-09-2016/148083/Δ2

 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο με βάση τις νέες οδηγίες
 13-09-2016/148083/Δ2

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Αναδιάταξη Φιλολογικών μαθημάτων Γυμνάσιο

 

Νεοελληνική Γλώσσα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Διδασκαλία και αξιολόγηση

 

Παραγωγή γραπτού λόγου στο Λύκειο

 

Οργάνωση και παραγωγή μαθητικού λόγου

 

 

Φιλαναγνωσία και διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου

Υλικό από τη Διημερίδα 20/1/2017-21/1/2017, 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης (1)

Ερωτόκριτος Σενάριο

Η τύχη της κόρης τα κείμενα

Υλικό από τηn ημερίδα 3/4/17 Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Παλλήνης