Ρούσσος Γεώργιος
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

 

Δημιουργικές Εργασίες 5,6 – 9 - 2017

Προαγωγικές και απολυτήριες Εξετάσεις Μαίου Ιουνίου 2017

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016-2017