Ρούσσος Γεώργιος
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Από τις εργασίες των βιωματικών σεμιναρίων 5/9/2017 και 6/9/2017)

 

ΦΥΣΙΚΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Από τις εργασίες των βιωματικών σεμιναρίων 5/9/2017 και 6/9/2017)

 

ΧΗΜΕΙΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Από τις εργασίες των βιωματικών σεμιναρίων 5/9/2017 και 6/9/2017)

 

Δημιουργικές Εργασίες 5,6 – 9 - 2017

Προαγωγικές και απολυτήριες Εξετάσεις Μαίου Ιουνίου 2017

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016-2017