ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σε εφαρμογή της αρ. 156974/Δ2/02-12-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην έναρξη της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχ. έτος 2021-2022» (ΜΙS 5131867) και στην πρόσληψη εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση