ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ και
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ (μετά την εξέταση των ενστάσεων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         Σας γνωρίζουμε ότι, ανακοινώνονται σήμερα οι πίνακες των εκπ/κών, που αιτούνται βελτίωση/οριστική τοποθέτηση, Γενικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ, μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, αλλά, λόγω της επικείμενης νέας εκλογικής διαδικασίας, θα τροποποιηθεί, με νέα ανακοίνωσή μας, το  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 και οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν…

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων αιτούμενων βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ-ΕΒΠ, αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής
(Δίδεται προθεσμία ενστάσεων από την Πέμπτη 27/04/2023 έως και την Πέμπτη 04/05/2023 )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Σύμφωνα  με το Π.Δ. 50 (άρθρο 15, παρ. 4, 5 & άρθρο 16, παρ. 2) και την με αρ. πρ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2022-2023: Α) Ανακοινώνονται οι πίνακες των αιτούμενων βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ-ΕΒΠ, αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής  και Β) Δίδεται προθεσμία από…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση