Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων μετάθεσης, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ικανοποίησης των ενστάσεων

Σύμφωνα με την με αρ. πρ.  18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ.: Ανακοινώνονται οι πίνακες  των αιτουμένων μετάθεσης, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ικανοποίησης των ενστάσεων, ως εξής: μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους … Read more

Περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Δ.Ε. όπου ανήκουν οργανικά. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β’, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση