ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021 στο e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α) Ανακοινώνονται οι πίνακες  των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής: α)   από περιοχή σε περιοχή και β)   για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ Β) Δίδεται προθεσμία, από την Δευτέρα 14-12-2020 μέχρι και την Παρασκευή 18-12-2020 και ώρα 23:59, για υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των εν λόγω πινάκων .

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση