ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
(εντός δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων δηλαδή έως 17-03-2023)

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (έως 17-03-2023) στη Δ.Δ.Ε. στην οποία ανήκει ο/η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) Εγκυκλίου Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023
(Δείτε προσεκτικά τις οδηγίες)

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής ή βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15.00’, σύμφωνα με την 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε., σχολικού έτους 2022-2023.

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση