Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για τους Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς

     Κατόπιν της δημοσίευσης των υπ’ αριθ. 98266/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16-8-2022), 98260/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16-8-2022), 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16-8-2022) και 98350/Ε4/4-8-2022 (ΦΕΚ Γ΄ 1927/16-8-2022) Υπουργικών Αποφάσεων, καλούνται οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί στις περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αν. Αττικής όπως παρουσιαστούν για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15234 Γέρακας) από την Τετάρτη…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση