«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31958/08-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΡΦΛ46ΜΤΛΗ-48Ψ) Προκήρυξης
πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής»

Μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 6711), την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σας γνωρίζουμε ότι: Τα Π.Υ.Μ. που έχουν εκδοθεί με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2022  ΔΕΝ θα αλλάξουν και ΔΕΝ θα επανεκδοθούν. Όσα  Π.Υ.Μ. εκδίδονται ΜΕΤΑ τη δημοσίευση της ως…

Περισσότερα

Εκπαιδευτική δράση ευαισθητοποίησης και συμπερίληψης Ατόμων με Αναπηρία με τίτλο «Έλα στη θέση μου» που οργάνωσαν και πραγματοποίησαν στο ΓΕΛ Βουλιαγμένης, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας αφιερωμένης στα Άτομα με Αναπηρία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα υποδέχτηκε στο γραφείο του σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2022, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Κος Ανδρέας Μαρίνος τον εκπαιδευτικό με οπτική αναπηρία, Κο Δημήτριο Γκίκα (ΠΕ02), που υπηρετεί στο ΓΕΛ Βουλιαγμένης και ο οποίος συνοδευόταν από τη Διευθύντρια του σχολείου Κα Νίκη Μανώλη (ΠΕ02). Στη συνάντηση ο κ. Μαρίνος…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση