ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 04/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής  Αττικής  προσκαλεί τους/τις  ενδιαφερόμενους/ες (μόνιμους εκπαιδευτικούς Π/θμιας  και Δ/θμιας Εκπ/σης , Διοικητικούς υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή  ΟΤΑ  Α΄  και Β΄ Βαθμού  που  υπηρετούν  στην περιοχή  της  Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής)  οι οποίοι  επιθυμούν  να συμμετάσχουν  ως επιτηρητές/τριες  στον Γραπτό Διαγωνισμό  του ΑΣΕΠ (προκ. 2Γ/2022) που θα διεξαχθεί : Σάββατο 04 …

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση