ΠΙΝΑΚEΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
(προθεσμία ενστάσεων από Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23.59)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ε.Κ.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ε.Κ.) Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr), εντός τριών…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση