ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ε.Κ.) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ)
(προθεσμία ενστάσεων από Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 έως την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23.59)

Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ήτοι από Τρίτη…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση