ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ του ΓΕΛ ΑΝΟΙΞΗΣΣ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση