Α) Ανακοινώνονται οι πίνακες  των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής:

α)   από περιοχή σε περιοχή και

β)   για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ

Β) Δίδεται προθεσμία, από την Δευτέρα 14-12-2020 μέχρι και την Παρασκευή 18-12-2020 και ώρα 23:59, για υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των εν λόγω πινάκων .

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση