“ΑΥΡΙΟ 13/05/2021 ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΠ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ 
ΜΑΣ, Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
       ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
       ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ:
       Α) Εκπ/κών σχολικών μονάδων Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης από μετάθεση ή για βελτίωση θέσης ή για
       οριστική τοποθέτηση.
       Β) Εκπ/κών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής για οριστική τοποθέτηση”

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση