Μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 6711), την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σας γνωρίζουμε ότι:

  • Τα Π.Υ.Μ. που έχουν εκδοθεί με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2022  ΔΕΝ θα αλλάξουν και ΔΕΝ θα επανεκδοθούν.
  • Όσα  Π.Υ.Μ. εκδίδονται ΜΕΤΑ τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης θα έχουν καταληκτική ημερομηνία 09/01/2023.
  • Στην πλατφόρμα κατάθεσης δικαιολογητικών του Έπαφου θα αναρτηθούν οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία τροποποίησης των αιτήσεων με νέα ημερομηνία που έχουν κατατεθεί ήδη.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση