ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής  Αττικής  προσκαλεί τους/τις  ενδιαφερόμενους/ες (μόνιμους εκπαιδευτικούς Π/θμιας  και Δ/θμιας Εκπ/σης , Διοικητικούς υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή  ΟΤΑ  Α΄  και Β΄ Βαθμού  που  υπηρετούν  στην περιοχή  της  Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής)  οι οποίοι  επιθυμούν  να συμμετάσχουν  ως επιτηρητές/τριες  στον Γραπτό Διαγωνισμό  του ΑΣΕΠ (προκ. 2Γ/2022) που θα διεξαχθεί :

Σάββατο 04  Μαρτίου  2023

να δηλώσουν τη συμμετοχή τους  από  την Τρίτη  7  Φεβρουαρίου έως  την  Παρασκευή  10  Φεβρουαρίου   επιλέγοντας  2  έως  6  Εξεταστικά  Κέντρα.

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν την συμμετοχή τους  στη φόρμα:

https://forms.gle/NrC3EtWURwe15gQ47

Οι  ώρες  απασχόλησης  αναφέρονται  στο  πρόγραμμα της  εξέτασης. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν για  να  εργαστούν  στην Α΄  ή στην  Β΄ ή  και  στις  δύο  Ενότητες .

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα  με την με αριθμό  52/2022  Απόφαση του  ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 1320/τ.Β΄21-3-2022), «Υπεύθυνος αίθουσας  και επιτηρητής  απαγορεύεται  να είναι  σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας  μέχρι και τρίτου βαθμού  με υποψήφιο  που διαγωνίζεται  στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Σχετική δήλωση  παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του ΕΚ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση