Το έργο eTwinning “ All about the seas (around our countries)” στο οποίο συμμετείχε το  1ο Γυμνάσιο Βάρης  ως εταίρος,  βραβεύτηκε με Εθνική Ετικέτα ποιότητας!

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό καινοτόμο έργο στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από τη Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας. Το έργο υλοποιήθηκε, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών με υπεύθυνη καθηγήτρια την Δρ Αικατερίνη Ρεντζελά, εκπαιδευτικό Αγγλικής .

Στο έργο συμμετείχαν μαθητές σχολείων από την Εσθονία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, την Κροατία και την Τουρκία.

Η κεντρική ιδέα του έργου ήταν η εμβάθυνση στη γνώση των θαλασσών, ώστε να χρησιμοποιούνται χωρίς να απειλείται η βιοποικιλότητα. Συγκροτήθηκαν διακρατικές ομάδες μαθητών, στις οποίες οι μαθητές συζήτησαν για τη θαλάσσια ρύπανση από τις πόλεις, τη βιομηχανία και τη γεωργία  και  για τον τρόπο που μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις συνέπειες για μέλλον με καθαρό νερό.  Επιπλέον, δημιούργησαν συνεργατικές παρουσιάσεις και χάρτες με ποικίλες πληροφορίες (π.χ τουρισμός, θαλάσσια φυτά και ζώα, αλατότητα, θερμοκρασία, λιμάνια, ακτές, θαλάσσια ρύπανση κ.ά). Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τους μαθητές των ευρωπαϊκών χωρών, βελτίωσαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα και απέκτησαν ταυτοχρόνως κουλτούρα αλληλοσυνεργασίας και  εξοικείωση με τις τεχνολογίες ΤΠΕ.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό!!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση