ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ε.Κ.),

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ε.Κ.)

Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ήτοι από Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση