Ανακοινώνονται μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ανατ. Αττικής οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής.

Παρακαλούνται οι δεκτοί υποψήφιοι όπως υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι από Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 έως Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση