Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής συμμετείχε στο έργο με τίτλο: “EU HEART: The European Heart Project – Strengthening democratic values on the basis of basic human needs”, ως εταίρος στα πλαίσια της πρόσκλησης 2020 του προγράμματος Erasmus+, για τις Στρατηγικές Συμπράξεις για την Ανάπτυξη Καινοτομίας στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2 (Κα201).

Το έργο EU Heart στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά, επιτρέποντας στους ανθρώπους να αναπτύξουν μια προσωπική και συναισθηματική σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες ώστε να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας.

Σας προωθούμε το 6ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του έργου για την ενημέρωση σας και την άντληση υλικού από την ιστοσελίδα του έργου: https://european-heart.eu/ καθώς αυτά υλοποιούνται κατά τα στάδια ολοκλήρωσης του έργου.

Με εκτίμηση,
ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση