Το 2ο ΓΕΛ Ν. Μάκρης ολοκλήρωσε με επιτυχία το εγκεκριμένο από το ΙΚΥ σχέδιο Erasmus+ KA122 με τίτλο «Από την καταστροφή στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον». Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 και περιέλαβε τέσσερις κινητικότητες οκτώ εκπαιδευτικών σε Ισλανδία, Αζόρες, Φλωρεντία και Λισαβόνα, καθώς και μια κινητικότητα με 20 μαθητές στον Τάραντα της νότιας Ιταλίας.

Οι κινητικότητες εκπαιδευτικών είχαν ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και δεξιότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συμμετείχαν σε σεμινάρια και εργαστήρια.

Η κινητικότητα μαθητών στον Τάραντα είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως το περιβαλλοντικό πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση των απορριμμάτων και γενικότερα την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι μαθητές επισκέφθηκαν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Τάραντα, συμμετείχαν σε περιβαλλοντικές δράσεις και εργάστηκαν σε ομάδες με συμμαθητές τους από το ιταλικό σχολείο  «Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini»

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ Ν. Μάκρης υλοποίησαν μια σειρά από δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινότητα. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν την οργάνωση περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, την υλοποίηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την συμμετοχή σε περιβαλλοντικά κινήματα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ είχε σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική αξία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 2ου ΓΕΛ Ν. Μάκρης. Οι μαθητές απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί εμπλούτισαν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές και το σχολείο μας ενίσχυσε την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Επιπλέον, το πρόγραμμα συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για το περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Το 2ο ΓΕΛ Ν. Μάκρης ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ για την ενεργό συμμετοχή τους και τη συμβολή τους στην επιτυχία του προγράμματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://erasmus2023-24.weebly.com/

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση