Το έργο eTwinningAll about the seas (around our countries)” , στο οποίο συμμετείχε το  1ο Γυμνάσιο Βάρης  ως εταίρος, βραβεύτηκε μετά την Εθνική Ετικέτα ποιότητας  και με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας! Αυτό σημαίνει ότι η εργασία των μαθητών και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων  έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο για την τελειότητά της, αποτελώντας παράδειγμα επιτυχημένης ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Το eTwinning έργο “All about the seas (around our countries)” είναι ένα Ευρωπαϊκό καινοτόμο έργο, το οποίο εκπονήθηκε από μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας , κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Δρ Αικατερίνη Ρεντζελά, εκπαιδευτικό Αγγλικής .

Στο έργο συμμετείχαν μαθητές σχολείων από την Εσθονία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, την Κροατία και την Τουρκία.

 Η κεντρική ιδέα του έργου ήταν η εμβάθυνση στη γνώση των θαλασσών. Συγκροτήθηκαν διεθνείς ομάδες μαθητών, στις οποίες οι μαθητές συζήτησαν για τη θαλάσσια ρύπανση και για τον περιορισμό της.  Επιπλέον, δημιούργησαν συνεργατικές παρουσιάσεις και χάρτες με ποικίλες πληροφορίες (π.χ θαλάσσια φυτά και ζώα, αλατότητα, θερμοκρασία, λιμάνια  κ.ά). Όλες οι δραστηριότητες συγκεντρώθηκαν σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό.

 Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τους μαθητές των ευρωπαϊκών χωρών, βελτίωσαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα και απέκτησαν ταυτοχρόνως κουλτούρα αλληλοσυνεργασίας και  εξοικείωση με τις τεχνολογίες ΤΠΕ.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό!!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση