ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ κλπ. ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ: 9.00-13.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Δ/ΝΤΗ-ΥΠΟΔ/ΝΤΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΙ) ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ (ΟΧΙ ΕΓΧΡΩΜΕΣ) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Η ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής χορηγεί βεβαιώσεις αντιστοιχίας-ισοτιμίας μόνο σε κατοίκους της περιοχής της Ανατολικής Αττικής.
email αποστολής δικαιολογητικών και επικοινωνίας mail@dide-anatol.att.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

(Τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε μορφή pdf)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση