ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ κλπ. ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ :

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ: 9.00-13.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Δ/ΝΤΗ-ΥΠΟΔ/ΝΤΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΙ) ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ (ΟΧΙ ΕΓΧΡΩΜΕΣ) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση