Η ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής χορηγεί βεβαιώσεις αντιστοιχίας-ισοτιμίας μόνο σε κατοίκους της περιοχής της Ανατολικής Αττικής.
email αποστολής δικαιολογητικών και επικοινωνίας :

mail@dide-anatol.att.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

(Τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε μορφή pdf)

————————————

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΙΒ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση