ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 έως την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59)

Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ήτοι από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 έως…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση