ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕ.Λ. ΑΝΟΙΞΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνονται μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ανατ. Αττικής, οι Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών του ΓΕ.Λ. ΑΝΟΙΞΗΣ σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής.

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση