Σκοπός του συνεδρίου είναι η συλλογική δημιουργία νέας γνώσης από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

της Ανατολικής Αττικής σε θέματα Πολιτισμού και Επιστημών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12-13-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Βήμα 1ο

Οι εκπαιδευτικοί συγκροτούν ομάδα μαθητών που θα υλοποιήσει μια προτεινόμενη εργασία. Μπορούν να πραγματοποιηθούν και συμπράξεις σχολικών μονάδων.

geometry-1044090_640
books-5430104_640

Βήμα 2ο

Oι εκπαιδευτικοί “κατεβάζουν” από την ιστοσελίδα το υπόδειγμα υποβολής της περίληψης (στο μενού εργασίες) και βοηθούν τους μαθητές να τη διαμορφώσουν. Η υποβολή της περίληψης γίνεται από τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά, στην επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Προσοχή στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής.

Βήμα 3ο

Οι μαθητές ολοκληρώνουν την εργασία τους μέσα στο χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου και ένας από τους επιβλέποντες καθηγητές την υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με τα στοιχεία της ομάδας, στην επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο site του Συνεδρίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η εργασία θα δοθεί σε κριτή και θα αποσταλεί πίσω με παρατηρήσεις.

chemistry-740453_640
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Του Allan Bromley - This photo was given to me by Allan Bromley's widow to share on commons, CC BY-SA 3.0, Σύνδεσμος

Βήμα 4ο

Αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, από τους μαθητές, η εργασία μαζί με την παρουσίαση πρέπει να υποβληθούν πάλι στο site του Συνεδρίου, στην επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου η κάθε εργασία θα παρουσιαστεί από τους μαθητές στο συνεδριακό χώρο του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με φυσική παρουσία.

Στόχοι του Συνεδρίου

Η ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών και των μαθητριών στον σχεδιασμό και στη σύνταξη μιας ερευνητικής εργασίας, η οποία θα αντιμετωπίζει ένα ερώτημα – πρόβλημα σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία.

  • Η περαιτέρω καλλιέργεια της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης και η διασύνδεσή της με γενικότερα θέματα – προβλήματα της κοινωνικής ζωής με βάση και τις βιωματικές εμπειρίες του μαθητικού πληθυσμού.
  • Η διερεύνηση, εκ μέρους των μαθητών και μαθητριών, των σύνθετων τρόπων με τους οποίους οι τομείς του Πολιτισμού και των Επιστημών αλληλεπιδρούν επηρεάζοντας ο ένας τον άλλον.
  • Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών και μαθητριών σε θέματα και προβλήματα Πολιτισμού και Επιστημών.
  • Η ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων και στην πειστική παρουσίαση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.
  • Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων, ταλέντων και τρόπων μάθησης των μαθητών και μαθητριών σε πολιτισμικά και επιστημολογικά θέματα μέσα από την προσωπική τους ματιά.
  • Η αλληλεπίδραση των μαθητών και των μαθητριών, και η συνεργασία τους με συμμαθητές και συμμαθήτριές τους από τις σχολικές μονάδες της Ανατολικής Αττικής.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών.
  • Ο εμπλουτισμός των εμπειριών των μαθητών και μαθητριών με την ενεργητική εμπλοκή τους στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο στο οποίο θα ακουστεί η δική τους φωνή.
  • Η δημιουργική αξιοποίηση, εκ μέρους των μαθητών και μαθητριών, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως μέσων πρακτικής και κριτικού γραμματισμού.

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
κ. Ανδρέα Μαρίνου

 

Αγαπητοί/ές μου μαθητές/-τριες, αγαπητοί/ές μου εκπαιδευτικοί,

Το 1ο Μαθητικό Συνέδριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, με εντίτλο θέμα «Ερευνητικές Διαδρομές στον Πολιτισμό και στις Επιστήμες» διοργανώνεται για πρώτη φορά, συνενώνοντας 178 εκπαιδευτικές μονάδες, 5013 εκπαιδευτικούς και  40912 μαθητές/-τριες σε μια μεγάλη και ισχυρή κοινότητα μάθησης.

 Στόχος του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου είναι να προωθήσει  την κριτική σκέψη και τα υπάρχοντα μορφωτικά ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών, να δημιουργήσει  άλλα αξιόλογα, όπως και να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που τη διέπουν, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, την πρωτοτυπία, τη συνεργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες προς όφελος όλης της μαθητικής κοινότητας. Επίσης η καλλιέργεια και η ανάδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών,  η οικοδόμηση της αντικειμενικής σκέψης και  της δημιουργικής φαντασίας,  η  ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων, καθώς και η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο, είναι σίγουρα ανάμεσα στους στόχους που επιδιώκουμε μέσω του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς, την επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, καθὠς επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση για τη συμμετοχή, την υποστήριξη και κυρίως για την προσπάθεια και τη συμβολή στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητας της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Ευχαριστώ πολύ όλους/ες όσοι/ες εργάζονται εδώ και μήνες για την επιτυχία αυτού του συνεδρίου.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο 1ο  Μαθητικό Συνέδριο!

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής

Ανδρέας Μαρίνος (ΠΕ83)

P.Ph.D, Ph.D, M.Ed