ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

12-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024