Σημαντικές Καταληκτικές Ημερομηνίες Συνεδρίου

Έναρξη υποβολής περιλήψεων

9/ 10/ 2023

Λήξη υποβολής περιλήψεων

31/ 01/ 2024

Έναρξη υποβολής εργασιών

Μετά την ενσωμάτωση των σχολίων των κριτών επί των περιλήψεων

Κατάθεση εργασιών (καταληκτική ημερομηνία)

10/ 03/ 2024

Επιβεβαίωση επιλογής – πρόγραμμα – υποβολή των παρουσιάσεων  

05/ 04/ 2024

Διεξαγωγή Συνεδρίου

12 έως 14/ 04/ 2024