Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι στρατεύσιμοι της κλάσης
2025 (γεννημένοι το έτος 2004) που διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητές μας, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.stratologia.gr κάνοντας είσοδο με κωδικούςtaxisnet και Στρατιωτικό Αριθμό. Η Υπηρεσία εισηγείται την παρότρυνση των υπόχρεων σε κατάθεση Δελτίου Απογραφής να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, στα πλαίσια του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοΐού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση