Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για τους Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς

     Κατόπιν της δημοσίευσης των υπ’ αριθ. 98266/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16-8-2022), 98260/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16-8-2022), 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16-8-2022) και 98350/Ε4/4-8-2022 (ΦΕΚ Γ΄ 1927/16-8-2022) Υπουργικών Αποφάσεων, καλούνται οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί στις περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αν. Αττικής όπως παρουσιαστούν για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15234 Γέρακας) από την Τετάρτη…

Περισσότερα

ΕΕΠ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022. Επισυνάπτονται: η νέα εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με τη διόρθωση, η Υ.Α. πρόσκλησης με τον ΑΔΑ και το ΦΕΚ της διόρθωσης

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση