Ανακοινώνονται μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ανατ. Αττικής,

οι Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών

του ΓΕ.Λ. ΑΝΟΙΞΗΣ σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση