Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής ή βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15.00’, σύμφωνα με την 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε., σχολικού έτους 2022-2023.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση