ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σύμφωνα  με το Π.Δ. 50 (άρθρο 15, παρ. 4, 5 & άρθρο 16, παρ. 2) και την με αρ. πρ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2022-2023:

Α) Ανακοινώνονται οι πίνακες των αιτούμενων βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ-ΕΒΠ, αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής  και

Β) Δίδεται προθεσμία από την Πέμπτη 27/04/2023 έως και την Πέμπτη 04/05/2023 για υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των εν λόγω πινάκων, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι διαπιστώσουν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

pysde@dideanatol.att.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση