ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ τελικού πίνακα εκπαιδευτικών αιτούμενων βελτίωση/οριστική τοποθέτηση, ΚΛ.ΠΕ11, της Α΄ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Γενικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΤΟΥΣ 2024) ως προς το πιθανό οργανικό κενό 3ου Γ/σιου Γέρακα (συγκεκριμένα δεν αποτελεί πιθανό οργανικό κενό)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση