Ανακοίνωση πινάκων αιτούμενων βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ-ΕΒΠ, αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής
(Δίδεται προθεσμία ενστάσεων από την Πέμπτη 27/04/2023 έως και την Πέμπτη 04/05/2023 )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Σύμφωνα  με το Π.Δ. 50 (άρθρο 15, παρ. 4, 5 & άρθρο 16, παρ. 2) και την με αρ. πρ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2022-2023: Α) Ανακοινώνονται οι πίνακες των αιτούμενων βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ-ΕΒΠ, αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής  και Β) Δίδεται προθεσμία από…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση