Υπενθύμιση ανακοίνωσης
“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ και
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ (μετά την εξέταση των ενστάσεων)”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         Σας γνωρίζουμε ότι, ανακοινώνονται σήμερα οι πίνακες των εκπ/κών, που αιτούνται βελτίωση/οριστική τοποθέτηση, Γενικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ, μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, αλλά, λόγω της επικείμενης νέας εκλογικής διαδικασίας, θα τροποποιηθεί, με νέα ανακοίνωσή μας, το  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 και οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση