ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενόψει της ανάληψης υπηρεσίας των νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σάς γνωρίζουμε ότι η σχετική Πράξη Ανάληψης θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η παράδοση-παραλαβή του σχολείου, η οποία επίσης θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα. Σάς υπενθυμίζουμε την…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση